สำนักงานอธิการบดี
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
กองอาคารและสถานที่  มข.
งานประปาและสุขาภิบาล
U-save KKU
งานไฟฟ้า มข.
งานรักษาความปลอดภัย
กองกิจการนักศึกษา
กองการเจ้าหน้าที่
Eutility สารสนเทศสาธารณูปโภค
เฟสบุ๊คชุดปฏิบัติการพิเศษ
หน่วยงานราชการต่างๆ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 
 
 
 
แม่ใจร้ายทิ้งศพลูกลงคลองระบายน้ำ
     ปรับปรุงเมื่อ :: 13 สิงหาคม 2558
อาสาฯ 'เหยี่ยวดำ' โชว์รวบคู่หูค้ายาบ้า
     ปรับปรุงเมื่อ :: 13 สิงหาคม 2558
จับแล้วโจรชิง 5หมื่นหนุ่มกดเงินตู้เอทีเอ็ม
     ปรับปรุงเมื่อ :: 13 สิงหาคม 2558
รวบพยาบาลสาวฉ้อโกง ลวงลงทุนได้เงินปันผล
     ปรับปรุงเมื่อ :: 13 สิงหาคม 2558
ลูกสาวสลดอดไหว้วันแม่ กลับต้องจัดงานศพแทน
     ปรับปรุงเมื่อ :: 13 สิงหาคม 2558
Click to view more
Click to view more
มข. สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๕๘
     ปรับปรุงเมื่อ :: 28 กรกฏาคม 2558
Click to view more
 
 
       
ช่อง 7
 
 
 

 

 
 
 
หมายเลขหน่วยงานสำคัญ
• งานประปาและสุขาภิบาล 42912 , 42916
• งานไฟฟ้า 42151 , 42921
• สถานีไฟฟ้าแรงสูง มข. 42345 , 42922
• งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 42923 , 42925
• งานก่อสร้าง 42904 , 42379
• งานออกแบบและผังแม่บท
หมายเลขหน่วยงานสำคัญ
• งานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายใน 2190 , 2191 , 2345 ภายนอก 043-202-191
01-708-5891 ตลอด 24 ชั่วโมง
• กองกิจการนักศึกษา 043-202-356
• งานหอพักนักศึกษา 043-202-841
บริการแจ้งซ่อมออนไลน์ (กองอาคาร)
• แจ้งซ่อมระบบไฟฟ้า
• แจ้งซ่อมระบบประปา
• แจ้งซ่อมอาคารสถานที่
• แจ้งซ่อมตัดต้นไม้
• จองยานพาหนะ
 
Click to view more Click to view more