สำนักงานอธิการบดี
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
กองอาคารและสถานที่  มข.
งานประปาและสุขาภิบาล
U-save KKU
งานไฟฟ้า มข.
งานรักษาความปลอดภัย
กองกิจการนักศึกษา
กองการเจ้าหน้าที่
Eutility สารสนเทศสาธารณูปโภค
เฟสบุ๊คชุดปฏิบัติการพิเศษ
หน่วยงานราชการต่างๆ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 
 
 
 
ตะลึง"ซากุระเมืองไทย"โชว์ความงาม
     ปรับปรุงเมื่อ :: 28 มกราคม 2558
กรมอุตุฯชี้ไทยตอนบนมีหมอก ระวังการสัญจร
     ปรับปรุงเมื่อ :: 28 มกราคม 2558
ระทึกเครื่องบินทอ.ไถลออกนอกรันเวย์
     ปรับปรุงเมื่อ :: 28 มกราคม 2558
โมโหเมียไม่ขายสวนยางใช้หนี้พนันยิงดับ
     ปรับปรุงเมื่อ :: 28 มกราคม 2558
ด่ายับจับปลาการ์ตูนมาถ่ายภาพบนเรือ
     ปรับปรุงเมื่อ :: 28 มกราคม 2558
ตรวจ 2 รีสอร์ทดัง"สวนผึ้ง"รุกพื้นที่ป่า
     ปรับปรุงเมื่อ :: 28 มกราคม 2558
Click to view more
Click to view more
มข.พร้อมเป็นเจ้าภาพมหกรรมวิชาการ PULINET 2015
     ปรับปรุงเมื่อ :: 28 มกราคม 2558
Click to view more
 
 
       
ช่อง 7
 
 
 

 

 
 
 
หมายเลขหน่วยงานสำคัญ
• งานประปาและสุขาภิบาล 42912 , 42916
• งานไฟฟ้า 42151 , 42921
• สถานีไฟฟ้าแรงสูง มข. 42345 , 42922
• งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 42923 , 42925
• งานก่อสร้าง 42904 , 42379
• งานออกแบบและผังแม่บท
หมายเลขหน่วยงานสำคัญ
• งานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายใน 2190 , 2191 , 2345 ภายนอก 043-202-191
01-708-5891 ตลอด 24 ชั่วโมง
• กองกิจการนักศึกษา 043-202-356
• งานหอพักนักศึกษา 043-202-841
บริการแจ้งซ่อมออนไลน์ (กองอาคาร)
• แจ้งซ่อมระบบไฟฟ้า
• แจ้งซ่อมระบบประปา
• แจ้งซ่อมอาคารสถานที่
• แจ้งซ่อมตัดต้นไม้
• จองยานพาหนะ
 
Click to view more Click to view more