สำนักงานอธิการบดี
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
กองอาคารและสถานที่  มข.
งานประปาและสุขาภิบาล
U-save KKU
งานไฟฟ้า มข.
งานรักษาความปลอดภัย
กองกิจการนักศึกษา
กองการเจ้าหน้าที่
Eutility สารสนเทศสาธารณูปโภค
เฟสบุ๊คชุดปฏิบัติการพิเศษ
หน่วยงานราชการต่างๆ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 
 
 
 
ล็อกคาชายแดน แก๊งจีนฉกเพชรค่ากว่าล้าน
     ปรับปรุงเมื่อ :: 25 กุมภาพันธ์ 2558
ไฟช็อตหนุ่มลูกจ้างการไฟฟ้าดับสยอง
     ปรับปรุงเมื่อ :: 25 กุมภาพันธ์ 2558
สลดช้างป่ากุยบุรีจมหนองน้ำดับ
     ปรับปรุงเมื่อ :: 25 กุมภาพันธ์ 2558
อายัดทรัพย์สาวเจ้าของโรงงานทำไม้ลูกชิ้น
     ปรับปรุงเมื่อ :: 25 กุมภาพันธ์ 2558
แห่ตีเลขเด็ดจากศพลูกวัว 5 ขา 6 เท้า
     ปรับปรุงเมื่อ :: 25 กุมภาพันธ์ 2558
หวิดวุ่นสาวใหญ่มาเลย์ช็อกดับกลางอากาศ
     ปรับปรุงเมื่อ :: 25 กุมภาพันธ์ 2558
ปูนยังไม่แห้งทำนั่งร้านถล่มทับคนงาน
     ปรับปรุงเมื่อ :: 25 กุมภาพันธ์ 2558
เตือนภัยห้ามเปิปปักเป้าทุกชนิดฤดูวางไข่
     ปรับปรุงเมื่อ :: 25 กุมภาพันธ์ 2558
สนง.พัฒนานครพิงลุยดูงานแดนจิงโจ้
     ปรับปรุงเมื่อ :: 25 กุมภาพันธ์ 2558
ยัน“หงอนพญานาค”แค่กระดูกฟันกรามช้าง
     ปรับปรุงเมื่อ :: 25 กุมภาพันธ์ 2558
Click to view more
Click to view more
ปลูกอ้อยสลับกับข้าวไร่ ลดการเกิดโรคใบขาวในอ้อย
     ปรับปรุงเมื่อ :: 25 กุมภาพันธ์ 2558
มข. ลงนามความร่วมมือกับกรมทางหลวงชนบท
     ปรับปรุงเมื่อ :: 25 กุมภาพันธ์ 2558
มข.ส่งเสริมนศ.พัฒนาทักษะทำสกู๊ปข่าวส่งช่อง 9
     ปรับปรุงเมื่อ :: 24 กุมภาพันธ์ 2558
ดึงศักยภาพนักวิทย์ พิชิตตำแหน่งงาน
     ปรับปรุงเมื่อ :: 24 กุมภาพันธ์ 2558
CILL-OPEN HOUSE ส่งเสริมนักศึกษาพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
     ปรับปรุงเมื่อ :: 23 กุมภาพันธ์ 2558
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมจัดงาน “วันพริกน่าน”
     ปรับปรุงเมื่อ :: 23 กุมภาพันธ์ 2558
“10 ปี SET IC ขอนแก่น”เปิดประสบการณ์ด้านการลงทุนขยาย
     ปรับปรุงเมื่อ :: 20 กุมภาพันธ์ 2558
Click to view more
 
 
       
ช่อง 7
 
 
 

 

 
 
 
หมายเลขหน่วยงานสำคัญ
• งานประปาและสุขาภิบาล 42912 , 42916
• งานไฟฟ้า 42151 , 42921
• สถานีไฟฟ้าแรงสูง มข. 42345 , 42922
• งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 42923 , 42925
• งานก่อสร้าง 42904 , 42379
• งานออกแบบและผังแม่บท
หมายเลขหน่วยงานสำคัญ
• งานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายใน 2190 , 2191 , 2345 ภายนอก 043-202-191
01-708-5891 ตลอด 24 ชั่วโมง
• กองกิจการนักศึกษา 043-202-356
• งานหอพักนักศึกษา 043-202-841
บริการแจ้งซ่อมออนไลน์ (กองอาคาร)
• แจ้งซ่อมระบบไฟฟ้า
• แจ้งซ่อมระบบประปา
• แจ้งซ่อมอาคารสถานที่
• แจ้งซ่อมตัดต้นไม้
• จองยานพาหนะ
 
Click to view more Click to view more