สำนักงานอธิการบดี
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
กองอาคารและสถานที่  มข.
งานประปาและสุขาภิบาล
U-save KKU
งานไฟฟ้า มข.
งานรักษาความปลอดภัย
กองกิจการนักศึกษา
กองการเจ้าหน้าที่
Eutility สารสนเทศสาธารณูปโภค
เฟสบุ๊คชุดปฏิบัติการพิเศษ
หน่วยงานราชการต่างๆ
เทศบาล
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศแจ้งเตือนอันตรายจากพายุ :: 4 เมษายน 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 300/2557) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งลูกมือช่าง สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น :: 5 กุมภาพันธ์ 2557
เหตุเพลิงไหม้บ่อบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น :: 9 มกราคม 2557
ด่วน งดจ่ายกระแสไฟฟ้าในมข.ทั้งหมดยกเว้นโรงพยายาบาลในวันที่ 12 ม.ค. 57 :: 9 มกราคม 2557
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานฯ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายถานที่ :: 17 ธันวาคม 2556
จนท. จากกองอาคารและสถานที่ ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมบริเวณประตูสีฐาน :: 17 ธันวาคม 2556
ทั่วไทยอากาศยังคงร้อนจัด
     ปรับปรุงเมื่อ :: 22 เมษายน 2557
สรุป10ข่าวเด่นประจำวันที่ 21 เม.ย.
     ปรับปรุงเมื่อ :: 22 เมษายน 2557
รวบยกแก๊งขบวนการปล้นยกเซฟ
     ปรับปรุงเมื่อ :: 22 เมษายน 2557
Click to view more
Click to view more
มข. จับมือเบทาโกร หนุน BPR พัฒนางาน สร้างสุขคน
     ปรับปรุงเมื่อ :: 18 เมษายน 2557
Click to view more
 
 
       
ช่อง 7
 
 
 

 

 
 
 
หมายเลขหน่วยงานสำคัญ
• งานประปาและสุขาภิบาล 42912 , 42916
• งานไฟฟ้า 42151 , 42921
• สถานีไฟฟ้าแรงสูง มข. 42345 , 42922
• งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 42923 , 42925
• งานก่อสร้าง 42904 , 42379
• งานออกแบบและผังแม่บท
หมายเลขหน่วยงานสำคัญ
• งานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายใน 2190 , 2191 , 2345 ภายนอก 043-202-191
01-708-5891 ตลอด 24 ชั่วโมง
• กองกิจการนักศึกษา 043-202-356
• งานหอพักนักศึกษา 043-202-841
บริการแจ้งซ่อมออนไลน์ (กองอาคาร)
• แจ้งซ่อมระบบไฟฟ้า
• แจ้งซ่อมระบบประปา
• แจ้งซ่อมอาคารสถานที่
• แจ้งซ่อมตัดต้นไม้
• จองยานพาหนะ
 
Click to view more Click to view more